ŞARTNAME / SPECIFICATION

YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Amaç: Çocuk ve dijital bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak. Bu konuda özgün eserler üretilmesini sağlamak.
BİLGİ İÇİN
CONTEST SPECIFICATION
The aim: The aim of the contest is to create awareness about the digital addiction on children and to ensure that original works are produced in this field.
LEARN MORE
Çocuk ve Dijital Bağımlılık Child and Digital Addiction

KATILIM FORMU / PARTICIPATION FORM

KATILIM FORMU
PARTICIPATION FORM
BİLGİ / INFO

 

Yarışmaya ön kayıt için katılımcılar katılım formunu doldurur. Katılım formu ile birlikte eser ya da eserlerini jpeg formatında en fazla 200 dpi, her bir eser için 5 MB’ı geçmeyecek şekilde kocaelicartoon@gmail.com adresine e-posta ile gönderir.

İNDİRİN

For the pre-registration, the participants are supposed to fill in the application form in the website of the organization. In addition to this, they are supposed to send an email which consists of their works in jpeg format, maximum 200 dpi and 5 MB size for per file to the email address of the contest, kocaelicartoon@gmail.com.

DOWNLOAD

- Karikatür Yarışması her yıl Türkiye’nin Kocaeli ilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

- Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açıktır.

- Seçici kurul, Nisan 2018’de toplanacaktır.

- Bilge Şehir Kocaeli Uluslararası Karikatür Yarışmasının ödül töreni 21-23 Nisan 2018 tarihleri arasında Kocaeli’nde yapılacaktır.

- The contest is organized by the Kocaeli Metropolitan Municipality in Kocaeli, Turkey and it is planned to be organized every year.
- The contest is open the participation of professional and amateur cartoonist from all around the world.

- The jury of the contest will gather in April 2018.

- The award ceremony of the International Wise City Kocaeli Cartoon Contest will be organized between the dates of April, 21st-23rd 2018 in Kocaeli.

  • AMAÇ

    “Çocuk ve Dijital Bağımlılık” konusunun karikatüristler tarafından özgün kavramlar ve konular üzerinden zenginleştirici bir perspektifle karikatürlerle işlenmesi beklenmektedir.

  • AIM

    It is expected that the subject of "Child and Digital Addiction" to be caricatured by the artists with an enriched perspective through original concepts and topics.

JÜRİ / JURY

2018

Yarışma Konusu:
ÇOCUK ve DİJİTAL BAĞIMLILIK

2018 KAZANANLAR / WİNNERS 2018

Contest Theme:
CHILD and DIGITAL ADDICTION

2017

İLETİŞİM / CONTACT

Submitting Form...

The server encountered an error.

Mesajınız gönderildi. / Form received.